Hовини

Hовини

ДКЕВР определи преференциалните цени за електроенергията от биомаса за периода 1 юли 2014г. - 30 юни 2015г.
Написано от vladi
Понеделник, 14 Юли 2014 14:29
ПДФ Печат Е-мейл

На 30 юни 2014 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определи нови преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса централи, валидни за периода 1 юли 2014 г. - 30 юни 2015 г. Преференциалните цени без ДДС са както следва:

ТИП ЦЕНТРАЛА ЦЕНА (лв. / МВтч)
Инсталирана мощност до 150 кВт, работеща чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци 225.27
Инсталирана мощност над 150 кВт до 500 кВт, работеща чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци 213.90
Инсталирана мощност над 500 кВт до 5 МВт, работеща чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци 206.32
Инсталирана мощност до 150 кВт, работеща чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци 125.94
Инсталирана мощност над 150 кВт до 1 МВт, работеща чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци 105.15
Инсталирана мощност над 1 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци
89.16
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез директно изгаряне на биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци
250.83
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез директно изгаряне на биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство
278.36
Инсталирана мощност над 5 МВт, работеща чрез директно изгаряне на биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 222.3
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез директно изгаряне на отпадъци от земеделски култури 176.96
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез директно изгаряне на енергийни култури 164.48
Инсталирана мощност до 500 кВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 453.12
Инсталирана мощност над 500 кВт до 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 434.13
Инсталирана мощност над 1,5 МВт до 5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 387.53
Инсталирана мощност над 500 кВт до 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 447.43
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса полученa от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, без комбинирано производство
350.22
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса полученa от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство 387.94
Инсталирана мощност над 5 МВт, работеща чрез термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса полученa от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, без комбинирано производство 338.34
Инсталирана мощност над 5 МВт, работеща чрез термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса полученa от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство
374.66
  
ДКЕВР определи преференциалните цени за електроенергията от биомаса за периода 1 юли 2013г. - 30 юни 2014г.
Написано от vladi
Понеделник, 14 Юли 2014 07:25
ПДФ Печат Е-мейл
ДКЕВР определи преференциалните цени за електроенергията от биомаса за периода 1 юли 2013г. - 30 юни 2014г.
ПДФ Печат Е-мейл

На 28 юни 2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определи нови преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса централи, валидни за периода 1 юли 2013 г. - 30 юни 2014 г. Преференциалните цени без ДДС са както следва:

ТИП ЦЕНТРАЛА ЦЕНА (лв. / МВтч)
Инсталирана мощност до 150 кВт, работеща чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци 225.27
Инсталирана мощност над 150 кВт до 500 кВт, работеща чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци 213.90
Инсталирана мощност над 500 кВт до 5 МВт, работеща чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци 206.32
Инсталирана мощност до 150 кВт, работеща чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци 125.94
Инсталирана мощност над 150 кВт до 1 МВт, работеща чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци 105.15
Инсталирана мощност над 1 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци
89.16
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез директно изгаряне на биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци
249.67
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез директно изгаряне на биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство
277.5
Инсталирана мощност над 5 МВт, работеща чрез директно изгаряне на биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 221.71
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез директно изгаряне на отпадъци от земеделски култури 176.96
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез директно изгаряне на енергийни култури 164.48
Инсталирана мощност до 500 кВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 453.12
Инсталирана мощност над 500 кВт до 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 434.13
Инсталирана мощност над 1,5 МВт до 5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 387.53
Инсталирана мощност над 500 кВт до 1,5 МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 447.43
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса полученa от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, без комбинирано производство
349.31
Инсталирана мощност до 5 МВт, работеща чрез термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса полученa от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство 387.04
Инсталирана мощност над 5 МВт, работеща чрез термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса полученa от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, без комбинирано производство 337.44
Инсталирана мощност над 5 МВт, работеща чрез термична газификация на биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса полученa от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство
373.76
Последно променен на Понеделник, 14 Юли 2014 08:21
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2