Членство

Членство


Членството в Българска асоциация за биомаса (БАБ) е доброволно. В БАБ могат да членуват всички физически и юридически лица, които споделят целите на асоциацията и имат отношение към сектора за оползотворяване на биомаса в България.

Всички членове заплащат годишен членски внос.

 

Молба за членство
  pdf_logo  word_logo
Устав
 pdf_logo