Услуги

Услуги


БАБ извършва различни видове услуги, които са в унисон с целите на асоциацията и подпомагат нейното съществуване и развитие. Услугите, които асоциацията извършва са в следните направления:

Информационни – организиране на събития, семинари, конференции и други публични събития свързани с развитието на сектора за оползотворяване на биомасата в страната

Консултантски – организацията съвместно със свои членове и експерти от бранша може да предоставя пълен набор от технически, финасови, маркетингови, консултантски услуги свързани с развитието на проекти за енергийно оползотворяване на биомаса