За нас

Българска асоциация за биомаса


БАБ е сдружение на юридически и физически лица занимаващо се с проблематиката и развитието на сектора за оползотворяване на биомаса в страната. Асоциацията събира и работи с всички заинтересувани български и чуждестранни компании, физически лица и експерти, свързани с пряката и дейност. Освен това, асоциацията участва в организацията на срещи, събития, семинари и други форми, съдействащи и насочени към развитието на сектора за оползотворяване на биомаса.

Основните цели на асоциацията са защита на правата и интересите на членовете на БАБ както и осигуряване на съдействие и подкрепа за решаването на общи или частни проблеми свързани с техния бизнес и с цялостното развитие на сектора. Асоциацията поддържа отношения и контакти с всички институции в страната и ЕС, имащи отношение към развитието на сектора за оползотворяване на биомаса в страната.

БАБ е неправителствена организация с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица.

БАБ е отворена за всички, желаещи да членуват в асоциацията и да работят заедно с нас за развитието на сектора.